Česká Lípa (37. floristický kurz)

180 účastníků, výsledky publikovány (Kubát et al. 1998) 

Kubát K., Ondráček Č. et Machová I. [red.] (1998): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. [Floristic summer school of the Czech Botanical Society in Česká Lípa (N Bohemia) 1998]. – Severočes. Přír., Litoměřice, Suppl. 11: 1–134.

Kubát K., Ondráček Č. et Machová I. (1998): Výsledky floristického kurzu v České Lípě 1998. [Results of the floristic summer school of the Czech Botanical Society in Česká Lípa (N Bohemia) 1998]. – Severočes. Přír., Litoměřice, Suppl. 11: 19–81.

Příloha