Nymburk (41. floristický kurz)

Obrázek

 

Na floristickém kurzu v Nymburce, který proběhl ve dnech 30. 6. až 6. 7. 2002, bylo celkem 117 účastníků. V rámci exkurzí byly navštíveny fytochoriony 11b Poděbradské Polabí, 13a Rožďalovická tabule a dále okrajové části fytochorionů 11a Všetatské Polabí a 12 Dolni Pojizeří.

Celkem bylo zaznamenáno asi 20 000 údajů o výskytu 1311 taxonů na 825 lokalitách.

Výsledky byly publikovány ve sborníku Muzeum a současnost, řada přírodovědná, 18 (2003), který vydalo Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. Níže naleznete celou publikaci ve formátu pdf.

Dokument je zveřejněn se souhlasem vydavatele, kterému tímto za jeho poskytnutí děkujeme.

Rydlo J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, 18: 1–104.