Kostelec nad Orlicí (43. floristický kurs)

129 účastníků, výsledky publikovány (Kaplan 2005)

Kaplan Z. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Kostelci nad Orlicí (4. – 10. července 2004). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40, Suppl. 2005/1: 1–76.