Západočeská pobočka

Bryologicko-lichenologická sekce || Dendrologická sekce || Floristická sekce || Jihočeská pobočka || Jihomoravská pobočka || Moravskoslezská pobočka || Pracovní skupina pro ochranu přírody || Pracovní skupina pro studium makrofyt vod a mokřadů || Severočeská pobočka || Východočeská pobočka

Novinky Západočeské pobočky || Kontakt na Západočeskou pobočku || Calluna

Pobočka byla založena v roce 1962 jako regionální složka společnosti, která sdružuje profesionální i amatérské zájemce o botaniku. Pořádá pravidelné jarní a podzimní cykly přednášek ze všech oborů botaniky, exkurze s různou tematickou náplní, případně konference, semináře, kurzy a jiné. 

http://www.zcm.cz/zpc-pobocka-ceske-botanicke-spolecnosti