Přednášky

Česká botanická společnost pořádá cyklus přednášek v letním i zimním semestru, a to v Krajinově posluchárně katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Benátské 2. Pravidelné cykly přednášek pořádá i většina poboček.


D. Zelený: The vegetation of cloud forest in Taiwan - lecture ON-LINE

 

Theme: “The vegetation of cloud forest in Taiwan”

Leader: David Zelený, vegetation ecologist and assistant professor at National Taiwan University in Taiwan.

The lecture starts on Thursday, 15 April, 2021 at 4 PM. Here is the joing link: https://muni.cz/go/4cbec2

Lectures are held in cooperation with Department of Botany and Zoology (Faculty of Science, Masaryk University).