Floristický kurz ČBS v Hradci Králové - info a přihláška

Contact person
Kateřina Woodard

Místo konání: Vocelova 1469/5, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Kurz proběhne ve dnech 2. 7. — 8. 7. 2023. Organizačně jej zajišťuje Východočeská pobočka ČBS ve spolupráci s ústředím, organizují Pavel Lustyk a Věra Samková.

Pro účastníky kurzu je zajištěno ubytování v Domově mládeže Vocelova 1469/5 (https://dmhk.cz/?page_id=2190) za cenu 300 Kč/noc. K dispozici jsou dvou až třílůžkové pokoje se soc. zařízením a čajovou kuchyňkou na patře nebo čtyřlůžkové apartmány s kuchyňkou a soc. zařízením. K večerním setkáním budou účastníci využívat restauraci Šalanda https://www.restauracesalanda.cz/cs/salanda/hradec-kralove/#pub-photos

Kurzovné je pro členy ČBS 690 Kč, pro ostatní 1200 Kč. Kurzovné, objednané ubytování a stravování budou hradit přihlášení a přijatí účastníci převodem na základě informací, které obdrží v červnu. Vyplněnou přihlášku na floristický kurz (ke stažení ve formátu docx, pdf) zašlete na adresu sekretariátu ČBS, Benátská 2, 128 00 Praha 2, nebo e-mailem na adresu sekretariatatbotanospol [dot] cz (sekretariat[at]botanospol[dot]cz) do 13. 5. 2023. Kapacita kurzu je omezena, přednost mají členové ČBS.


Floristický kurz proběhne ve východních Čechách v prostoru mezi městy Nový Bydžov, Pardubice, Holice, Borohrádek, Opočno a Jaroměř. Základnou, odkud budou pořádány exkurze, bude Hradec Králové. Trasy povedou především do oblastí termofytika a mezofytika ve fytochorionech 14a. Bydžovská pánev, 15. Východní Polabí, 60. Orlické opuky (jen okrajově) a 61. Dolní Poorličí. Zdejší krajina je převážně kulturní, ale stále poměrně různorodá. Navštívíme vodní a mokřadní biotopy u rybníků, zatopených pískoven a především kolem řek Labe a Orlice, ale také polní mokřady, vlhké louky, písčiny, teplomilné trávníky, dubohabřiny, doubravy, bory, nebo ruderální porosty v intravilánech měst.

Exkurze povedou také do významných chráněných lokalit, jako je např. PR U Houkvice (mokřady), PP Orlice (pobřežní porosty, vlhké louky), PP Na Plachtě (písčiny, mokřady), PR Zbytka (dubohabřiny, vlhké louky), PP Vražba (dubohabřiny) nebo PR Chropotínský háj (dubohabřiny).

Trasy budou směřovány také na lokality vzácných druhů, které se v území vyskytují. Můžete se těšit třeba na zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia), rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus), ptačí nohu maličkou (Ornithopus perpusillus), bělolist obecný (Filago germanica), huseník hajní (Arabis nemorensis), pryskyřník velký (Ranunculus lingua), rozrazil matný (Veronica opaca), ale i na zajímavé nepůvodní druhy, jako pryšec zapeklitý (Euphorbia saratoi), kakost okrouhlolistý (Geranium rotundifolium), jitrocel vraní nožku (Plantago coronopus) nebo řeřišnici skrytou (Cardamine occulta).

V rámci floristického kurzu budou připraveny také trasy se zaměřením na dendrologii, bryologii a lichenologii a nově také několik tras pro začátečníky. V případě, že se přihlásí zahraniční účastníci (zahraniční studenti a kolegové), bude každý den jedna exkurze vedena v anglickém jazyce.