Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Článek v časopise ČBS Poznámky překladatele [ke knize "Trávy", zprávy o literatuře] maskovh5 0 1 day 6 hours ago
Článek v časopise ČBS Poznámky a úvahy k informační stránce a překladu popularizační příručky o travinách [zprávy o literatuře] maskovh5 0 1 day 6 hours ago
Článek v časopise ČBS Zpráva o pracovním semináři „Rod Taraxacum na střední Moravě“ (Olomouc 1996) maskovh5 0 1 day 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Phytocartographical syntheses of the Czech Republic, vol. 3 [zprávy o literatuře] maskovh5 0 1 day 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Floristické kursy Botanické společnosti - historie a současný stav maskovh5 0 1 day 10 hours ago
Článek v časopise ČBS Epipactis greuteri v Hostýnských vrších maskovh5 0 1 day 11 hours ago
Článek v časopise ČBS Česnek podivný (Allium paradoxum) také na Moravě maskovh5 0 1 day 11 hours ago
Článek v časopise ČBS Srovnávací studie křivoklátských pleší [zprávy o literatuře] maskovh5 0 1 day 12 hours ago
Článek v časopise ČBS Příspěvek k poznání květeny Mehelnické vrchoviny maskovh5 0 1 day 12 hours ago
Článek v časopise ČBS Význam nálezů Cruciata glabra na Šumavě maskovh5 0 1 day 12 hours ago
Kniha (vydaná ČBS) Mokřady maskovh5 0 1 day 13 hours ago
Kniha (vydaná ČBS) Orchideje Orlických hor a podhůří maskovh5 0 1 day 13 hours ago
Kniha (vydaná ČBS) Metodika pro práci s přírodovědeckým typovým materiálem maskovh5 0 1 day 13 hours ago
Aktualita, novinka, událost Zprávy ČBS 54/2 (2019) maskovh5 0 1 day 13 hours ago
Kniha (vydaná ČBS) Klíč ke květeně České republiky maskovh5 0 1 day 13 hours ago
Článek v časopise ČBS Rozšíření slanomilných kuřinek (Spergularia marina a S. media) v České republice a jejich expanze na silnicích a dálnicích maskovh5 0 1 day 14 hours ago
Aktualita, novinka, událost Zprávy ČBS 54/1 (2019) maskovh5 0 1 day 14 hours ago
Aktualita, novinka, událost Pozvánka na konferenci o ekologii lesa v Kórniku (Polsko) maskovh5 0 2 days 14 hours ago
Aktualita, novinka, událost Brigáda na Kozím vršku maskovh5 0 2 days 15 hours ago
Článek v časopise ČBS Klíč ke květeně České republiky [zprávy o literatuře] maskovh5 0 6 days 1 hour ago
Článek v časopise ČBS Jubilea členů ČBS v roce 2019 maskovh5 0 6 days 1 hour ago
Článek v časopise ČBS Odešel prof. Jiří Vicherek (1929-2019) - vůdčí osobnost brněnské univerzitní botaniky maskovh5 0 6 days 1 hour ago
Článek v časopise ČBS RNDr. Denisa Blažková, CSc. (29. 9. 1935 - 18. 10. 2019) maskovh5 0 6 days 1 hour ago
Článek v časopise ČBS Čecho-Slovák Karol Marhold (60), česká botanika a Karlova univerzita maskovh5 0 6 days 1 hour ago
Článek v časopise ČBS Výsledky floristického kurzu České botanické společnosti v Jindřichově Hradci (2.-7. července 2017) maskovh5 0 6 days 1 hour ago