Recent content

Type Title Author Comments Last updated
Článek v časopise ČBS Zajímavé nálezy lišejníků z čeledi Parmeliaceae v České republice digitalis 0 1 day 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Lišejníky zaznamenané během bryologicko-lichenologického setkání v Mohelně na Třebíčsku na jaře 2016 digitalis 0 1 day 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Mechorosty zaznamenané v průběhu podzimních bryologicko-lichenologických dnů v Českém ráji (Sedmihorky) v roce 2015 digitalis 0 1 day 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Mechorosty zaznamenané v průběhu jarního bryologicko-lichenologického setkání na Pálavě v roce 2017 digitalis 0 1 day 8 hours ago
Článek v časopise ČBS Nová bryologická literatura XXXII digitalis 0 2 days 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Personalia: Prof. Dr. Jochen Heinrichs (*14. 3. 1969 – †22. 4. 2018) digitalis 0 2 days 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Personalia: Prof. RNDr. Jiří Váňa, DrSc. (*11. 1. 1940 – †8. 4. 2018) digitalis 0 2 days 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Personalia: RNDr. Anna Kubinská, CSc. (*26. 7. 1949 – †23. 12. 2017) digitalis 0 2 days 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Personalia: RNDr. Ivan Pišút, DrSc. (*13. 3. 1935 – †14. 12. 2017) – náš učiteľ, priateľ a neúnavný terénny výskumník digitalis 0 2 days 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Žurnál Klub: Nordic Lichen Flora VI. digitalis 0 2 days 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Žurnál Klub: Seznam alpských lišejníků digitalis 0 2 days 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Žurnál Klub: Lišajníky medzi endofytmi digitalis 0 2 days 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Žurnál klub: Vliv fotobionta na způsob rozmnožování a fenotyp lišejníků digitalis 0 2 days 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Zprávy ze Sekce digitalis 0 2 days 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Jarní bryologicko-lichenologické setkání na pošumavských vápencích, 19.–22. duben 2018 digitalis 0 2 days 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Zajímavé bryofloristické nálezy XXIX digitalis 0 2 days 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Mechorosty zaznamenané během jarního 21. setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Nečtinách na Manětínsku v roce 2014 digitalis 0 2 days 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Nové lokality vzácných slatinných mechorostů v Bělorusku digitalis 0 2 days 7 hours ago
Článek v časopise ČBS Lišejníky NPR Čertova stěna-Luč u Loučovic digitalis 0 2 days 8 hours ago
Článek v časopise ČBS Příspěvek k diverzitě lišejníků NPR Děvín a Tabulová v CHKO Pálava digitalis 0 2 days 8 hours ago
Aktualita, novinka, událost Botanické přednášky a semináře Brno - podzim 2020 ON-LINE Romana Štěpánková 0 3 days 6 hours ago
Aktualita, novinka, událost Veronika Kalníková: Diversity and ecology of the river gravel-bar vegetation - přednáška ON-LINE Hana Jeřábková 0 3 days 6 hours ago
Aktualita, novinka, událost Prosba o pomoc s vytipováním lokalit zajímavých vodních a mokřadních biotopů Hana Jeřábková 0 3 days 7 hours ago
Galerie Bryologicko-lichenologické setkání v CHKO Poľana 10. - 13.10.2019 patricia.singh 0 3 days 11 hours ago
Galerie Bryologicko-lichenologické setkání na pošumavských vápencích 19. - 22.4.2018 Hana Jeřábková 0 3 days 12 hours ago