Exkurze: Copak roste v Hnojicích?

Datum události

Místo srazu: Hnojice, náměstí (49.7161569N, 17.2233292E)

Exkurze směřuje do severní části Hané, intenzivně zemědělsky využívané krajiny kolem obce Hnojice, kde máme sraz v 10.20 hod. na náměstí (příjezd autobusu ze směru Olomouc-Uničov-Strukov). Na necelé 8 km dlouhé trase ve směru obce Střeň prozkoumáme degradované slatiny, vysušené louky přeměněné na pole, meliorované potoky, ale také fragmenty lužních lesů a aluviálních luk. K atraktivním druhům patří Thalictrum lucidum (historické lokality), Stellaria palustris a Viola stagnina (recentně).

Vedoucí exkurze: M. Dančák a V. Dvořák

Exkurze proběhne ve spolupráci s katedrou ekologie a Botanickou zahradou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Lokalita