Červená kniha květeny jižní části Čech

Bryologicko-lichenologická sekce || Dendrologická sekce || Floristická sekce || Jihočeská pobočka || Jihomoravská pobočka || Moravskoslezská pobočka || Pracovní skupina pro ochranu přírody || Pracovní skupina pro studium makrofyt vod a mokřadů || Severočeská pobočka || Východočeská pobočka || Západočeská pobočka

Novinky Jihočeské pobočky || Zpravodaj jihočeských botaniků || Chánova floristická kartotéka || Nálezová databáze Jihočeské pobočky ČBS — Vratička || Kontakt na Jihočeskou pobočku

Červená kniha je komentovaným přehledem nejvýznamnějších druhů cévnatých rostlin jihočeského regionu. Shrnuje znalosti o ohrožených, vyhynulých, nezvěstných nebo nedostatečně prozkoumaných rostlinách, které se podařilo nashromáždit za uplynulých 200 let botanického výzkumu. Je výsledkem několikaleté práce čtyřiceti botaniků z několika univerzit, muzeí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Botanického ústavu AV ČR a i několika soukromých botaniků.

Knihu lze zakoupit například v knihovně Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.