Bryonora 62 (2018)

Časopis Bryonora s číslem 62 vyšel na sklonku roku 2018.

První ze zde uveřejněných příspěvků je věnován lichenoflóře na území Ralska a Vranovských skal. Autoři zde zaznamenali celkem 298 druhů, mezi nimi řadu ohrožených a řídce uváděných taxonů (např. hůlkovka Bacidia vermifera nebo pupkovka Umbilicaria subglabra). Dále zde čtenáři naleznou článek prezentující nové nálezy rodu misnička (Lecanora) na našem území nebo soupis lišejníků zaznamenaných během 25. jarního setkání bryologicko-lichenologické sekce ČBS v Horažďovicích. Další z příspěvků představuje pro českou bryoflóru nový druh, Entosthodon hungaricus (s českým ekvivalentem nitrozubka uherská). Tento mech typický pro slané půdy byl nalezen ve slaniskovém trávníku u Újezdu u Brna. 

V neposlední řadě naleznete v tomto čísle přehled druhů játrovek a hlevíků nalezených v povodí řeky Slatiny, již třicátý díl zajímavých bryofloristických nálezů nebo článek věnovaný možným vztahům mezi velikostí genomu, funkční diverzitou a ekologií lišejníků.

Podrobný obsah čísla (včetně článků v pdf) naleznete na stránkách http://botanika.prf.jcu.cz/BLS/bryonora_iss_62.php

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 100 Kč, pro členy ČBS 75 Kč).

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail