Instrukce pro organizátory floristických kurzů

Na organizaci celostátních floristických kurzů ČBS se podílí floristická sekce a regionální floristé z jednotlivých poboček, formální záležitosti (přihlášky, fakturace) vyřizuje sekretariát ČBS.

V přiložených souborech jsou obecné instrukce a doporučení k přípravě floristických kurzů ČBS a sběru, zpracování a publikaci získaných dat.