Preslia 94/4 (2022)

New issue of the journal Preslia was published. 

Contents:

Catalogue of alien plants of the Czech Republic (3rd edition): species richness, status, distributions, habitats, regional invasion levels, introduction pathways and impacts
Pyšek P., Sádlo J., Chrtek J. Jr., Chytrý M., Kaplan Z., Pergl J., Pokorná A., Axmanová I., Čuda J., Doležal J., Dřevojan P., Hejda M., Kočár P., Kortz A., Lososová Z., Lustyk P., Skálová H., Štajerová K., Večeřa M., Vítková M., Wild J. & Danihelka J.
Preslia 94: 447-577, 2022, https://doi.org/10.23855/preslia.2022.447

DaLiBor: Database of Lichens and Bryophytes of the Czech Republic
Man M., Malíček J., Kalčík V., Novotný P., Chobot K. & Wild J.
Preslia 94: 579-605, 2022, https://doi.org/10.23855/preslia.2022.579

Effects of nitrogen addition and above-ground biomass removal on the growth and interactions between species of xerothermic grasses
Meier T., Hensen I. & Partzsch M.
Preslia 94: 607-629, 2022, https://doi.org/10.23855/preslia.2022.607

Multilayer landscape classification based on potential vegetation
Konrád K. D., Bede-Fazekas Á., Molnár Z. & Somodi I.
Preslia 94: 631-650, 2022, https://doi.org/10.23855/preslia.2022.631

Tag(s)