Plán činnosti Východočeské pobočky ČBS na rok 2023

Contact person
Věra Samková (jednatelka Východočeské pobočky ČBS)

Východočeská pobočka ČBS na rok 2023 plánuje následující akce:

3. 3. 2023

16:00 Výroční členská schůze Východočeské pobočky ČBS

17:00 Přednáška “Orchideje Istrie”, přednáší Mgr. Jakub Šubrt z ÚHÚL, pobočka Hradec Králové.

Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta UHK.

15. 4. 2023

Lichenologická exkurze na Křížový vrch

Vedoucí exkurze RNDr. Josef P. Halda, Ph.D. z PřF UHK.

Zdoňov, odbočka ze silnice na žlutou turistickou stezku, N 50°37’40,6”, E 16°08’22,9”, sraz v 10 hodin.

3. 6. 2023

Botanická exkurze do Ptačího parku Josefovské louky

Vedoucí exkurze Mgr. Michal Gerža ze Sedloňova.

Starý Ples, u vstupu do ptačího parku, N 50°20’29,6”, E 15°57’04,7”, 10 hodin.

2. — 8. 7. 2023

Floristický kurz ČBS v Hradci Králové

Ubytování a polopenze je na internátě Vocelova (N 50°13’10,8”, E 15°48’56,6”) v Hradci Králové.

Zájemci se mohou přihlásit pouze přes sekretariát ČBS (podrobnosti budou zveřejněny v březnu).

16. 9. 2023

Dendrologická exkurze na Hořicko (zámecký park Holovousy, soukromá arboreta pánů Šubrta a Fikera v Hořicích).

Vedoucí exkurze Ing. Zdeněk Blahník.

Holovousy, před zámkem, N 50°22’31,7”, E 15°34’38,3”, 10.30 hodin.

3. 11. 2023

Shrnutí botanické sezóny 2023 ve východních Čechách

Prezentace významných nálezů, botanických akcí a určování herbářových položek.

Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta UHK, 16 hodin.

Těšíme se na Váš zájem a bohatou účast. Aktuální informace naleznete na internetových stránkách pobočky (http://www.jjh.cz/vpcbs/).