Shrnutí botanické sezóny 2023 ve východních Čechách

Datum události
Kontaktní osoba
Věra Samková (jednatelka Východočeské pobočky ČBS)
Kontaktní e-mail

Místo: Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, Hradecká 1285, 50003 Hradec Králové

Prezentace významných nálezů, botanických akcí a určování herbářových položek.

Aktuální informace naleznete na internetových stránkách Východočeské pobočky ČBS (http://www.jjh.cz/vpcbs/).

Aktualizace (29. 10. 2023): Pro ty, kteří se nemohou účastnit osobně, bude možné připojení on-line přes platformu Teams. Odkaz k připojení se bude zaslán přihlášeným, zájemci nechť se hlásí Romaně Prausové (email: r [dot] prausovaatseznam [dot] cz (r[dot]prausova[at]seznam[dot]cz)), a to do 1. listopadu.

Lokalita