Stanovisko k pokračující těžbě a obnově lesních porostů ve Ždánickém lese a Chřibech


Česká botanická společnost se připojila ke Stanovisku několika dalších institucí, které kritizuje velkoplošnou těžbu cenných bukových porostů ve Ždánickém lese na jižní Moravě. Těžbu provádí Lesy ČR. Jsme přesvědčeni, že státem zřizovaný podnik by měl se svěřeným přírodním dědictvím nakládat ohleduplněji a v podobných porostech upřednostňovat veřejný zájem na ochraně přírody před finančním ziskem.

Stanovisko na základě odborných podkladů zpracoval Odbor ekologie lesa VÚKOZ v. v. i. s přispěním řady signatářů. Celé znění Stanoviska ve formátu pdf naleznete v příloze. Zkrácenou verzi též na stránkách internetového deníku Ekolist.