Z. Červenková: Cenné biotopy a vzácné druhy rostlin v CHKO Brdy

Date of event

 

Představení ochranářsky významných rostlinných společenstev CHKO Brdy, kde je najdeme, co v nich roste (a žije) a jakým způsobem se je snažíme chránit. 

Přednáší Mgr. Zita Červenková, Ph.D. (Správa CHKO Brdy).

Přednáška se koná od 16:30 hod. v přednáškovém sále hlavní budovy Západočeského muzea v Plzni, Kopeckého sady 2.

Place