T. Cahová: rod Luticola na ostrově Horseshoe

Date of event

 

Poněkud netradičně budou tématem další brněnské přednášky rozsivky. V rámci referátu ke své dizertační práci představí Tereza Cahová rod Luticola na ostrově Horseshoe.

Přednáška se koná dne 21. 4. 2022 od 16 hodin, a to v bohunickém kampusu Přírodovědecké fakulty MU, v posluchárně 114 pavilonu B11, zároveň bude přenášena jako videokonference v prostředí MS-Teams na adrese: https://muni.cz/go/4cbec2

Přednáška bude nahrávána a následně (v případě, že bude přednášející souhlasit) zpřístupněna na youtube kanálu Ústavu botaniky a zoologie PřF MU https://www.youtube.com/channel/UCpUU624DlUwOewM_KfG1rpA

Přednáška proběhne v rámci přednáškového cyklu, který pořádá Jihomoravská pobočka ČBS a Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně. Program naleznete zde: https://botanospol.cz/cs/node/6630

Pro aktuální informace sledujte web Ústavu botaniky a zoologie http://botzool.sci.muni.cz/

Place