Botanické přednášky a semináře Brno - jaro 2022

 

Jihomoravská pobočka ČBS a Ústav botaniky a zoologie PřF MU v Brně zvou na pravidelný cyklus botanických přednášek.

Přednášky a semináře začínají vždy ve čtvrtek v 16:00 hodin, a to buď jako videokonference v prostředí MS-Teams na adrese https://muni.cz/go/4cbec2, nebo v klasické prezenční formě v bohunickém kampusu Přírodovědecké fakulty MU, v posluchárně 114 pavilonu B11.

Program je následující:

17. 2. 2022 M. Chytrá: Botanická zahrada PřF MU slaví 100 let
24. 2. 2022 R. Němec: Národní parky Podyjí a Thayatal jako poklady druhové rozmanitosti střední Evropy
3. 3. 2022 V. Abraham, M. Horsák & J. Roleček: Pestrá minulost druhové rozmanitosti
10. 3. 2022 A. Hoffmann: Horské rostlinstvo Keni
17. 3. 2022 L. Petr: Krajina od neolitu po novověk v antropogenních pylových spektrech
24. 3. 2022 R. Hédl: Jesenické subalpínské trávníky — odkud se vzaly, co jsou, kam směřují?
31. 3. 2022 P. Novák & V. Kalníková: Gruzie — lesy Velkého Kavkazu
7. 4. 2022 J. Müllerová: Dálkový průzkum rostlinných invazí — od výzkumu k praxi
14. 4. 2022 K. Vítovcová: Sukcese vegetace na člověkem narušených místech širším pohledem
21. 4. 2022 T. Cahová: Rod Luticola na ostrově Horseshoe (referát o dizertační práci)
28. 4. 2022 Referáty k zahraniční botanické exkurzi
5. 5. 2022 Referáty k zahraniční botanické exkurzi

 

Aktuální informace a případné změny programu na webu ÚBZ: http://botzool.sci.muni.cz/ nebo na webu jihomoravské pobočky: http://www.sci.muni.cz/jm-cbs/prednasky.php

 

Zdeňka Lososová, předsedkyně jihomoravské pobočky ČBS,

Milan Chytrý, ředitel Ústavu botaniky a zoologie PřF MU,

Petr Bureš, jednatel jihomoravské pobočky ČBS

Lokalita