Tisková zpráva: Česká botanická společnost vyhlašuje rostlinou roku kociánek dvoudomý

Praha, 22. 2. 2023

V pořadí třetí rostlinou roku se stal po vstavači kukačce (https://botanospol.cz/cs/rostlina_roku-2021) a hlaváčku letním (https://botanospol.cz/cs/rostlina_roku-2022) kociánek dvoudomý. Tato rostlina z čeledi hvězdnicovitých, vědeckým jménem Antennaria dioica, je dalším příkladem druhu, který byl v minulosti na území České republiky poměrně hojný, v posledních letech však výrazně ustoupil a mnohde i vymizel.

Kociánek je především druhem pastvin, strání, mezí a světlých lesů, roste ale také na skalách a vřesovištích. V konkurenci dalších druhů neobstojí, pakliže na jeho stanovišti nejsou vzrůstnější rostliny omezovány nepřízní podmínek prostředí, pastvou nebo sečí, rychle jej vytlačí. Mnoho populací kociánku dvoudomého tak zaniklo poté, co se na jejich lokalitách přestalo pást, zatímco jinde se podmínky pro kociánek výrazně zhoršily vlivem intenzivnějšího zemědělského nebo lesnického hospodaření.

Díky svému dekorativnímu vzhledu i relativně snadnému pěstování patří kociánek k oblíbeným skalničkám. Častěji než v přírodě jej tak můžeme vidět na pultech zahradnictví. V této souvislosti nezbývá než zdůraznit, že odběr planě rostoucích rostlin do zahrádek je krajně nevhodný. Stejně tak je nežádoucí přesazovat rostliny neznámého původu ze zahrad do přírody k posílení místních populací. Pro přežití kociánku v naší krajině je potřeba chránit především jeho biotopy a vhodně o ně pečovat.

Jak taková místa, kde dosud kociánek dvoudomý přirozeně roste, vypadají, můžete zjistit, navštívíte-li některou z plánovaných exkurzí ČBS (https://botanospol.cz/cs/rostlina_roku-2023_exkurze). V průběhu roku vyjde také několik populárně naučných článků, kde se o této rostlině dozvíte více. Veřejnost se také bude moci zapojit do mapování tohoto druhu, návod naleznete na stránce https://botanospol.cz/cs/mapovani2023.

Další informace budeme průběžně zveřejňovat na webu České botanické společnosti (https://botanospol.cz/cs) a facebookovém i twitterovém profilu (https://www.facebook.com/botanospol, https://twitter.com/botanospol).

 

Základní informace o druhu

kociánek dvoudomý (Antennaria dioica)

čeleď: hvězdnicovité (Asteraceae)

kvete: květen–červen

stanoviště: světlé lesy (zvláště bory a borové doubravy) a jejich lemy, paseky, vřesoviště, smilkové louky, meze a okraje cest.

rozšíření v ČR: od nížin do hor, hlavně však v lesnatých oblastech středních a vyšších poloh; v nejteplejších územích se vyskytoval vždy jen roztroušeně až vzácně

 

použité zdroje a další odkazy:

Pladias.cz: https://pladias.cz/taxon/overview/Antennaria%20dioica

NaturaBohemica.cz: http://www.naturabohemica.cz/antennaria-dioica/

karta druhu v Nálezové databázi ochrany přírody (NDOP): https://portal.nature.cz/publik_syst/nd_nalez-public.php?idTaxon=35389

formulář pro zadání pozorování: https://www.rostlinaroku.cz/

 

Kontakt:

Mgr. Zdeněk Kaplan, Ph.D.

Botanický ústav AV ČR, Průhonice  — 2. místopředseda ČBS

kaplanatibot [dot] cas [dot] cz, tel.: 737 753 733

 

Níže je tisková zpráva ve formátu pdf, přiloženy jsou také ilustrační fotografie, které jsou volně šiřitelné pod licencí CC BY 3.0 CZ.