Rostlina roku 2021 - vstavač kukačka

Česká botanická společnost se rozhodla vyhlašovat ”Rostlinu roku”. Touto iniciativou chce ČBS upozornit širokou veřejnost na významné, ohrožené či jinak zajímavé druhy naší květeny, a vybízet tak k zájmu o rostliny, jejich sledování i praktické ochraně.

Pro rok 2021 byla hlavním výborem České botanické společnosti vybrána jedna z našich původních orchidejí, vstavač kukačka (Anacamptis morio, syn. Orchis morio). Na krátké představení tohoto druhu a jeho stanovišť se můžete podívat v následujícím videu: https://vimeo.com/561850423 

Autorem ilustrační fotografie je Petr Bauer.

fotografie vstavače kukačky - autor: Petr Bauer

 

R. Prausová a kol.: Stav populací rudohlávku kukačky – Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase v Choceňské plošině ve východních Čechách

Obálka časopisu Acta Musei Reginaehradecensis. Series A, vol. 39

 

Vyhlášení vstavače kukačky, či též rudohlávku kukačky (Orchis morio, syn. Anacamptis morio), rostlinou roku 2021 inspirovalo Romanu Prausovou a kolektiv autorů k sepsání výsledků z dosavadního monitoringu tohoto druhu ve východních Čechách.

Brigáda na orchidejové louce u Zadních Zborovic na Strakonicku se vydařila

fotografie z brigády na orchidejové louce u Zadních Zborovic

 

Brigáda proběhla dne 18. 7. 2021 na jedné z lokalit vstavače kukačky (Anacamptis morio). Cílem bylo pokosit dlouhodobě neobhospodařovanou louku, vyřezat trnky, které se zde rozrůstají, a vyhrabat stařinu, aby zde byly nadále vhodné podmínky pro vzácné orchideje.

Kraj
Jihočeský kraj

Brigáda na orchidejové louce u Zadních Zborovic (Strakonicko)

ilustrační obrázek - vstavač kukačka (Anacamptis morio), tobolky

 

Vstavač kukačka (Anacamptis morio) plodí v červnu, případně (jako tomu bylo letos) ještě začátkem července. Louky, kde se vyskytuje, je vhodné potom posekat, případně přepást.

Na jedné z lokalit, která byla ověřena v rámci jarního monitoringu, se podařilo domluvit brigádu.

Brigáda proběhne v neděli 18. 7. 2021, podrobnosti naleznete v přiložené pozvánce.

Kraj
Jihočeský kraj

Rostlina roku 2021: vstavač kukačka (video)

ilustrační obrázek - vstavač kukačka (Anacamptis morio), autor: Hana Jeřábková, CC BY 3.0 CZ

 

Česká botanická společnost se rozhodla každoročně vyhlašovat Rostlinu roku, a to právě od letoška.

Inspirací byla akce Pták roku, která je již od roku 1992 organizována Českou společností ornitologickou. Touto iniciativou chce ČBS upozornit širokou veřejnost na významné, ohrožené či jinak zajímavé druhy naší květeny, a vybízet tak k zájmu o rostliny, jejich sledování i praktické ochraně.

Druhem, který byl pro rok 2021 vybrán, je vstavač kukačka (Anacamptis morio, syn. Orchis morio).

 

Rostlina roku 2021 na stránkách časopisu Botanika

obálka časopisu Botanika 1/2021

 

Česká botanická společnost se rozhodla každoročně vyhlašovat Rostlinu roku, a to právě od letoška. Pro rok 2021 byla hlavním výborem České botanické společnosti vybrána jedna z našich původních orchidejí, vstavač kukačka (Anacamptis morio, syn. Orchis morio).

Tisková zpráva: Rostlina roku - vstavač kukačka

ilustrační obrázek - vstavač kukačka (Anacamptis morio), autor: Hana Jeřábková, CC BY 3.0 CZ

Praha, 10. 4. 2021

Česká botanická společnost se rozhodla každoročně vyhlašovat Rostlinu roku, a to právě od letoška. Inspirací byla akce Pták roku, která je již od roku 1992 organizována Českou společností ornitologickou. Touto iniciativou chce ČBS upozornit širokou veřejnost na významné, ohrožené či jinak zajímavé druhy naší květeny, a vybízet tak k zájmu o rostliny, jejich sledování i praktické ochraně.