Rostlina roku 2021 - vstavač kukačka

Česká botanická společnost se rozhodla vyhlašovat ”Rostlinu roku”. Touto iniciativou chce ČBS upozornit širokou veřejnost na významné, ohrožené či jinak zajímavé druhy naší květeny, a vybízet tak k zájmu o rostliny, jejich sledování i praktické ochraně.

Pro rok 2021 byla hlavním výborem České botanické společnosti vybrána jedna z našich původních orchidejí, vstavač kukačka (Anacamptis morio, syn. Orchis morio). Na krátké představení tohoto druhu a jeho stanovišť se můžete podívat v následujícím videu: https://vimeo.com/561850423 

Autorem ilustrační fotografie je Petr Bauer.

fotografie vstavače kukačky - autor: Petr Bauer