J. Štěrbová a kol.: Revize vybraných lokalit vstavače kukačky (Anacamptis morio) v jižní části Čech

 

Ve Sborníku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 62 / 111–118 / 2022 byl publikován článek Jitky Štěrbové, Jany Janákové, Radima Pauliče a Petra Lepšího o revizi lokalit vstavače kukačky (Anacamptis morio) v jižní části Čech. Jedná se o jeden z výstupů monitoringu Rostliny roku 2021.

Článek v plném znění naleznete v přílozena našem webu je zveřejněn s laskavým souhlasem redakce časopisu, které tímto děkujeme.