Tisková zpráva: Rostlina roku - vstavač kukačka

Praha, 10. 4. 2021

Česká botanická společnost se rozhodla každoročně vyhlašovat Rostlinu roku, a to právě od letoška. Inspirací byla akce Pták roku, která je již od roku 1992 organizována Českou společností ornitologickou. Touto iniciativou chce ČBS upozornit širokou veřejnost na významné, ohrožené či jinak zajímavé druhy naší květeny, a vybízet tak k zájmu o rostliny, jejich sledování i praktické ochraně.

Pro rok 2021 byla hlavním výborem České botanické společnosti vybrána jedna z našich původních orchidejí, vstavač kukačka (Anacamptis morio, syn. Orchis morio).

V průběhu roku bude vydáno několik populárně-naučných článků věnovaných této rostlině, zároveň, pakliže to umožní aktuální epidemická situace, budou uspořádány exkurze pro veřejnost směřující na některé z dosud existujících lokalit tohoto druhu.

Podrobné informace budou pravidelně zveřejňovány na našich stránkách a na facebookovém profilu.

Zde je zveřejněna tisková zpráva ČBS o vyhlášení vstavače kukačky Rostlinou roku. Níže jsou přiloženy také ilustrační fotografie, které jsou volně šiřitelné pod licencí CC BY 3.0 CZ.

Kontaktní osoba
Romana Štěpánková
Kontaktní e-mail