R. Prausová a kol.: Stav populací rudohlávku kukačky – Anacamptis morio (L.) Bateman, Pridgeon & Chase v Choceňské plošině ve východních Čechách

 

Vyhlášení vstavače kukačky, či též rudohlávku kukačky (Orchis morio, syn. Anacamptis morio), rostlinou roku 2021 inspirovalo Romanu Prausovou a kolektiv autorů k sepsání výsledků z dosavadního monitoringu tohoto druhu ve východních Čechách.

Autoři provedli revizi historických lokalit, z celkem 212 známých míst, kde se vstavač kukačka vyskytoval, se jeho populace zachovaly na pouhých osmi. Dále se v článku věnují podrobně jednotlivým lokalitám, výsledkům sčítání kvetoucích jedinců a také managementu, který je zde na podporu druhu prováděn.

Příspěvek byl vydán ve sborníku Muzea východních Čech v Hradci Králové Acta Musei Reginaehradecensis, Series A: Scientiae Naturales, 39 (2021). Text je volně dostupný zde.