Výprava za květenou kosatcové louky u Rokycan

Date of event
Contact person
Ivona Matějková

Sraz: na železniční zastávce v Rokycanech (49.7401236N, 13.5920478E) v 9.00

Exkurze na botanicky atraktivní mokřadní louku s bohatou populací kosatce sibiřského (Iris sibirica), která se nachází nedaleko přírodní rezervace Vojenské cvičiště (49.7274097N, 13.5889567E). V lučních biotopech, udržovaných ručním kosením, můžeme potkat i žluťuchu lesklou (Thalictrum lucidum) a další význačné druhy rostlin.

Dle zájmu účastníků je možné navštívit i sousední lokalitu „Rokycanské mokřady“ nebo nahlédnout do turisticky přístupných částí PR Vojenské cvičiště s pastevním areálem (divocí koně, zubři).

Vedoucí exkurze: Ivona Matějková

Doporučená doprava: cesta tam – osobním vlakem z hlavního nádraží v Plzni v 8:41, příjezd do Rokycan v 8:55 / cesta zpět – odjezd z Rokycan do Plzně vlakem v odpoledních hodinách (každou půlhodinu). 

Pozn.: motorizovaní účastníci exkurze mohou využít veřejné parkoviště u Vojenského muzea na jižním okraji Rokycan, které leží v těsné blízkosti zájmové lokality.


Zprávu z proběhlé exkurze naleznete zde: https://botanospol.cz/cs/node/7323

Place