Zprávy ČBS 57/1 (2022)

Contact person
Romana Štěpánková

Vyšly další Zprávy České botanické společnosti, tentokrát s číslem 57/1.

Autoři prvního zde zveřejněného článku představují výsledky terénního mapování jeřábu manětínského (Sorbus rhodanthera), endemického druhu ČR, který byl donedávna znám pouze z jediné lokality na Chlumské hoře u Manětína. Vedle mapy rozšíření uvádějí také popis druhu, informace o jeho ekologii, struktuře populací a další.

Následují komentované fytocenologické snímky z České republiky, jde již o 6. díl této serie. Čtenáři v něm naleznou komentáře k celkem osmi vegetačním typům od teplomilných ruderálních společenstev, přes acidofilní vegetaci sutí, po subkontinentálně-kontinentální rašelinné bory.

Většinu čísla pak tvoří jubilejní, již dvacátý, příspěvek ze seriálu Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae, který shrnuje výsledky práce českých floristů za období 2020 — 2021. Opět jsou mimořádně pestré, do květeny ČR přibylo celkem 28 nových taxonů.

Nakonec, v rubrice Personalia, je zveřejněna vzpomínka na letos zesnulého Jana Jeníka.

Obsah Zpráv ČBS 57/1 naleznete zde nebo ve formátu .pdf v příloze.

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 120 Kč, pro členy ČBS 70 Kč).

Attachment Size
Obsah časopisu Zprávy ČBS 57/1 (2022) 83.67 KB