Publikace vydávané ČBS

Česká botanická společnost vydává řadu odborné literatury — vědecký recenzovaný časopis Preslia, bulletin Zprávy České botanické společnosti a časopis Bryonora. Vlastní časopisy mají i některé pobočky ČBS.

Preslia 95/3 (2023)

Preslia 95/3 - banner

Další číslo časopisu Preslia vyšlo na sklonku září, čtenáři v něm naleznou celkem tři příspěvky.

Zprávy 58/1 (2023)

obálka časopisu Zprávy ČBS 58/1 (2023)

Ve Zprávách České botanické společnosti s číslem 58/1 čtenáři naleznou celkem tři články. První je věnován dvou druhům čeledi hyacintovité (Hyacinthaceae), které byly v průběhu 19.

Preslia 95/2 (2023)

Preslia 95/2 - banner

Na začátku června vyšlo druhé číslo letošního ročníku časopisu Preslia, zahrnuje celkem čtyři příspěvky.

Preslia 95/1 (2023)

Preslia 95/1 - banner

Na konci února 2023 vyšlo první číslo letošního ročníku časopisu Preslia. Čtenáři v něm naleznou celkem čtyři články.