Publikace vydávané ČBS

Česká botanická společnost vydává řadu odborné literatury — vědecký recenzovaný časopis Preslia, bulletin Zprávy České botanické společnosti a časopis Bryonora. Vlastní časopisy mají i některé pobočky ČBS.

Preslia 93/4 (2021)

Obálka - Preslia 93/4

 

Vychází poslední letošní číslo časopisu Preslia. Zároveň se jedná o poslední číslo, které bude distribuováno v tištěné podobě a je k zakoupení v sekretariátu ČBS (cena: 200 Kč, pro členy ČBS 75 Kč). Od roku 2022 bude Preslia vycházet pouze on-line, a sice v režimu „gold open access“.

 

Obsah

Preslia 93/2 (2021)

Obálka - Preslia 93/2

Vychází druhé letošní číslo časopisu Preslia. Zahrnuje čtyři příspěvky.

První je věnován teplomilným doubravám třídy Quercetea pubescentis na Slovensku. Ve studii je představen jejich syntaxonomický přehled, formalizovaná klasifikace a expertní systém. V rámci přípsěvku autoři diskutují také význam těchto porostů z hlediska ochrany přírody a uvádí hlavní zdroje jejich ohrožení.

Bryonora 66 (2020)

Obálka časopisu Bryonora 66

 

Vyšlo nové číslo časopisu Bryonora. Celkem je zde zveřejněno sedm příspěvků.

První je ze série zajímavých nálezů vzácných mechorostů ve starých sedimentech a pojednává o rozboru paleoekologických vzorků z lesostepní zóny na Ukrajině, z Českomoravské vrchoviny a z Malých Karpat.

Autoři dalšího článku se zaměřili na průzkum bryoflóry na sochách a dalších instalacích v exteriérech středomoravských měst. Umělecká díla zde ukazují jako sekundářní stanoviště, která jsou zajímavá z kryptogamologického hlediska.