Zprávy 58/1 (2023)

Kontaktní osoba
Kateřina Woodard
Kontaktní e-mail

Ve Zprávách České botanické společnosti s číslem 58/1 čtenáři naleznou celkem tři články. První je věnován dvou druhům čeledi hyacintovité (Hyacinthaceae), které byly v průběhu 19. století vysazeny v Českém krase a přežívají zde dodnes. Následuje v pořadí sedmý článek ze seriálu “Komentované fytocenologické snímky z České republiky” a již jednadvacátý díl ze seriálu “Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae”.

Obsah Zpráv ČBS 58/1 naleznete zde nebo ve formátu pdf v příloze.

Titul je možné zakoupit v sekretariátu ČBS (cena: 250 Kč, pro členy ČBS 70 Kč).