Informace členům

Česká botanická společnost vydává pro své členy třikrát do roka (v lednu, březnu a září) souhrnné Informace členům, jejichž obsahem jsou pozvánky na akce ústředí ČBS a jejích poboček, sekcí a pracovních skupin a jiná sdělení.


Conference CBS 2021: Large-scale Biodiversity Conservation and Restoration

meadows nearby Vojšice, photo by I. Jongepierová

 

The Czech Botanical Society, in cooperation with the Slovak Botanical Society, the Nature Conservation Agency of the Czech Republic and Masaryk University, will be holding a conference titled Large-scale Biodiversity Conservation and Restoration on 27–28 November 2021 at the campus of Masaryk University, Kamenice 753/ 5, 625 00 Brno-Bohunice.

Region
Jihomoravský kraj

Eurasian Grassland Conference 2019 "Species-rich grasslands in the Palaearctic - a treasure without economic value?" (Austria, Graz)

Logo EDGG

 

The 16th Eurasian Grassland Conference “Species-rich grasslands in the Palaearctic – a treasure without economic value?” will take place in Graz, Austria, and Slovenia (for post conference tour) 29 May — 5 June 2019.