Informace členům

Česká botanická společnost vydává pro své členy třikrát do roka (v lednu, březnu a září) souhrnné Informace členům, jejichž obsahem jsou pozvánky na akce ústředí ČBS a jejích poboček, sekcí a pracovních skupin a jiná sdělení.


Zemřel RNDr. Oldřich Lhotský. Vzpomínáme.

 

Dne 25.6.2021 jsme se naposledy rozloučili s čestným členem České botanické společnosti RNDr. Oldřichem Lhotským, významným českým algologem, který zemřel ve věku 94 let. Dr. Lhotský se mj. po dlouhá léta staral o archiv ČBS na terénní stanici Lužnice a České botanické společnosti zůstal věrný i po založení samostatné Algologické společnosti. Česká botanická společnost mu děkuje za to, co udělal pro obor i pro Společnost samotnou.

 

Veřejná sbírka na výzkum v Karpatech

Ilustrační obrázek k veřejné sbírce na výzkum druhově bohatých luk v Karpatech

 

V rámci jarního přednáškového cyklu, který pořádá Jihomoravská pobočka ČBS a Ústav botaniky a zoologie PřF Masarykovy univerzity zazněla i přednáška Moniky Janišové na téma “Karpatské biologické a kultúrne dedičstvo” (záznam přednášky viz zde: https://www.youtube.com/watch?v=quopNqNvHrw)

Floristický kurz v Senici JE ZRUŠEN

nápis "FK v Senici je zrušen"

 

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV ve spolupráci s ČBS plánovala ve dnech 4. 7. až 9. 7. 2021 floristický kurz v Senici.

Vzhledem k doporučení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici se rozhodl hlavní výbor SBS akci v daném termínu odvolat. Pakliže to bude možné, proběhne zde floristický kurz příští rok.

Exkurze do okolí Prahy - pro studenty PřF UK, ČLENY ČBS I ŠIROKOU VEŘEJNOST

 

Dle aktuálních protiepidemických opatření je možné pořádat spolkové, aj. hromadné venkovní akce, tedy i naše exkurze, do 50 osob. Prosíme o dodržení podmínek daných platným vládním nařízením. Testy na Covid-19 nezajišťujeme.

Nejbližší exkurze proběhne v sobotu 29. května, bude směřovat do okolí Berouna, více zde.

Kraj
Praha
Středočeský kraj

City Nature Challenge 2021: Praha, Brno a Uherské Hradiště

City Nature Challenge 2021 - pozvánka

 

I letos proběhne na přelomu dubna a května soutěž City Nature Challenge. Jejím cílem je nasbírat v daném termínu co nejvíc pozorování živých organismů na území velkých měst. Vedle obyvatel Prahy a Brna, kde se akce pořádala i loni, se nově mohou do soutěže zapojit i občané Uherského Hradiště.

Kraj
Jihomoravský kraj
Praha
Zlínský kraj

Časopis Botanika 1/2021

obálka časopisu Botanika 1/2021

 

V polovině dubna vyšlo další číslo časopisu Botanika.

Dozvíte se zde, jak zajímavým předmětem studia může být pyl. Tento žlutavý prášek, který řada lidí vnímá hlavně jako nepříjemný alergen, je tvořen jednotlivými pylovými zrny. Jejich tvar je druhově specifický, zároveň jsou značně odolná. Z pylových profilů zakonzervovaných např. v rašeliništích tak lze dovodit, jak vypadala okolní vegetace před mnoha lety.

Webová aplikace "Fytochorion - GPSPR"

 

K dohledávání fytochorionů, čtverců síťového mapování a dalších údajů k floristickým záznamům může pomoci webová aplikace Fytochorion — GPSPR dostupná na adrese: http://zbynous.net/gpspr/fytochorion.php

Stačí zadat souřadnice do pole “pozice”, a zvolit “Vypočítat”. Níže se pak zobrazí: