Informace členům

Česká botanická společnost vydává pro své členy třikrát do roka (v lednu, březnu a září) souhrnné Informace členům, jejichž obsahem jsou pozvánky na akce ústředí ČBS a jejích poboček, sekcí a pracovních skupin a jiná sdělení.

Vít Latzel: Epigenetická paměť v ekologii a evoluci rostlin

Ilustrační fotografie k přednášce o epigenetické paměti © V. Latzel

 

Evoluce se neobejde bez dědičné variability, která je zajištěna genetickou variabilitou, tedy variabilitou sledu bází DNA. Ale co kdyby existoval další systém umožňující dědičnou variabilitu, který je sice z velké části závislý na DNA variabilitě, ale je daleko pružnější a hlavně ovlivnitelný vnějšími faktory?

Během své přednášky nás Vít Latzel provede sérií experimentů, které pomáhají poodhalit úlohu dědičné epigenetické variability v ekologii a evoluci rostlin.

Konference "Species-rich grasslands in the Palaearctic - a treasure without economic value?" (Rakousko, Graz)

Logo EDGG

 

Konference na téma “Species-rich grasslands in the Palaearctic — a treasure without economic value?” proběhne ve dnech 29. 5. až 1. 6. v rakouském Grazu (v prostorách botanické zahrady). Na ni navazující třídenní exkurze pak bude směřovat na Slovinsko.

28. ledna proběhl seminář u příležitosti 90. narozenin prof. Jana Jeníka.

přednáška prof. Jana Jeníka

 

Semináře u příležitosti 90. narozenin prof. Jana Jeníka se zúčastnilo více jak 90 zájemců.

Zazněly zde přednášky na řadu témat, kterým se jubilant, botanik, lesník a krajinný ekolog v jedné osobě věnoval, případně inspiroval ostatní k jejich výzkumu. Prezentace jsou k nahlédnutí na samostatné stránce zde.

V sekci “Galerie” pak naleznete několik fotografií z akce. 

Ještě jedno blahopřání - Janu Květovi k Medaili Josefa Hlávky.

 

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových každoročně uděluje Medaile Josefa Hlávky pro nestory a významné osobnosti české vědy a umění (jako uznání jejich celoživotního díla). V loňském roce byl mezi oceněnými i Jan Květ, botanik a ekolog proslavený zejména výzkumem mokřadů. Gratulujeme!