Informace členům

Česká botanická společnost vydává pro své členy třikrát do roka (v lednu, březnu a září) souhrnné Informace členům, jejichž obsahem jsou pozvánky na akce ústředí ČBS a jejích poboček, sekcí a pracovních skupin a jiná sdělení.


KlikCalluna

KlikCalluna - Ilustrační obrázek

 

Pohyb ve vřesovišti už jednodušší nebude!

Západočeská pobočka ČBS našla další cestu, jak svůj časopis „Calluna“ zpřístupnit. Kromě toho, že většina čísel je volně stažitelná na webu, lze nyní využít i databázovou aplikaci KlikCalluna a těžit tak informace z časopisu „na pár kliknutí“.

Kraj
Plzeňský kraj

PP Na Plachtě 3 – hrozí jí zástavba?

ilustrační obrázek - PP Na Plachtě 3 (převzato z: https://nechceme-silnici-na-plachte.webnode.cz/o-pp-na-plachte/)

 

Přírodní památka Na Plachtě 3 se nachází na východním okraji Hradce Králové (k. ú. Nový Hradec Králové). Zachovaly se zde cenné biotopy a mnoho ekotonových přechodů. Historicky pestrou mozaiku stanovišť udržovala pastva, později zřízení vojenského cvičiště, v recentní době o lokalitu pečují ochranáři.

AOPK hledá botanika - experta na hodnocení dat

Logo AOPK

 

Agentura ochrany přírody a krajiny hledá botanika na nový velký LIFE projekt. Jeho úkolem je mj. vyhodnotit stav předmětů ochrany v evropsky významných lokalitách a tuto novou znalost těsněji propojit s plánováním péče a s vyhodnocením její úspěšnosti.

Náplní práce bude koordinace sběru dat a především jejich vyhodnocení a následné zpracování výsledků pro potřeby dalších kolegů, kteří plánují a organizují péči. Práce, zaměřená především odborně, s minimem administrativních činností, tak bude mít výstupy s přímým dopadem na ochranu přírody.

Časopis Botanika 1/2020

obálka časopisu Botanika 1/2020

 

V novém čísle časopisu Botanika čtenáři naleznou příspěvky na řadu témat, od paleobotaniky a ekologie po mykologii. Jmenovatelem několika z nich jsou lesy. Jeden ze článků je věnovaný rekonstrukci druhové skladby lesů před intenzifikací lesního hospodaření, další s názvem “Kde se berou lesní byliny?” představuje vlivy prostředí, které působí na klíčení lesních bylin. A do třetice je zde příspěvek o mikroklimatickým podmínkách v různých fázích vývoje horského smrkového lesa.

Informace členům ČBS - březen 2020

Logo ČBS

 

Vážení členové a příznivci České botanické společnosti, níže naleznete březnové Informace členům s programem akcí ČBS na následující období (přehled viz také v kalendáři).

Připravené jsou tradiční cykly exkurzí, floristické kurzy i další akce, bohužel, vzhledem k opatření vlády k výskytu koronaviru v ČR není jisté, bude-li možné všechny uskutečnit.

City Nature Challenge 2020: Praha & Brno

City Nature Challenge 2020: Praha & Brno - pozvánka

 

Stejně jako v uplynulých letech, i letos se koná soutěž, jejímž cílem je zaznamenat co nejvíc pozorování živých organismů na území velkých měst, City Nature Challenge.

Vedle Prahy, kde je koordinátorem soutěže Národním muzeum, se letos nově zapojí i Brno, zde soutěž zaštiťuje Hvězdárna a planetárium Brno.

Kraj
Jihomoravský kraj
Praha

AOPK hledá botanika - koordinátora monitoringu evropsky významných druhů rostlin

logo AOPK

 

Agentura ochrany přírody a krajiny hledá botanika na jednu z klíčových pozic. Jedná se o koordinaci monitoringu a sledování stavu populací evropsky významných druhů rostlin.

Bližší informace na přiloženém letáku a na stránkách AOPK.

Stanovisko ČBS - záměr výstavby přehrady Skalička na řece Bečvě

Ilustrační fotografie - Bečva u Hustopečí nad Bečvou (okres Přerov, Olomoucký kraj) © J. Tkáčiková

 

Řeka Bečva je v rámci České republiky unikátní — je jednou z mála, která má alespoň zčásti zachovalé řečiště. Probíhají zde přírodní procesy, jako je akumulace a přesun materiálu (především štěrku), roste zde typická vegetace a žijí zde vzácní bezobratlí živočichové.

Na části toku má však v následujících letech vzniknout přehrada Skalička, která má být součástí připravovaného protipovodňového systému.

Nabídka práce v AOPK - botanik (Správa CHKO Český les, Přimda)

Logo AOPK

 

Agentura ochrany přírody a krajiny vypsala výběrové řízení na obsazení volného služebního místa na pozici odborný rada botanik na Správě CHKO Český les (Přimda). Další informace naleznete v inzerátu na stránkách AOPK.