Informace členům

Česká botanická společnost vydává pro své členy třikrát do roka (v lednu, březnu a září) souhrnné Informace členům, jejichž obsahem jsou pozvánky na akce ústředí ČBS a jejích poboček, sekcí a pracovních skupin a jiná sdělení.


Brigáda na Kozím vršku
Ilustrační obrázek - koniklec jarní (Pulsatilla vernalis), autor: Svíčková [CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulsatilla_vernalis,_Val_di_Cedec.jpg
maskovh5 Út 21. 01. 2020 - 07:38

 

Ne všichni členové ČBS vědí, že jsme jako Společnost již od 20. let minulého století majiteli pozemku, na kterém rostla do nedávna jedna z posledních populací koniklece jarního (Pulsatilla vernalis) u nás. Před uschnutím posledních tří jedinců v důsledku suchých jar se podařilo odebrat semínka a napěstovat poměrně značné množství potomků. Dva pokusy o reintrodukci však nebyly úspěšné, opět zřejmě vinou sucha a také sukcesních změn na lokalitě.

Kraj
Jihočeský kraj
Pozvánka na konferenci o ekologii lesa v Kórniku (Polsko)
Logo - konference Forest Ecology
maskovh5 Út 21. 01. 2020 - 07:09

 

Ve dnech 18 — 20. května 2020 se uskuteční v polském Kórniku konference věnovaná ekologii lesa. 

Konference je mezinárodní, vedena v angličtině, hlavními tématy budou dopady klimatických změn na lesní ekosystémy a možná východiska. Přednesené příspěvky by měly být nejen o ekologii pěstovaných dřevin, ale i o fungování lesních společenstev jako celku a o ekologických vazbách mezi jejich jednotlivými složkami. Součástí bude také několik workshopů, věnovaných např. in vitro množení rostlin nebo výzkumu ektomykorhizních hub.

Douglaska tisolistá v lesních výsadbách - vyjádření ČBS
Ilustrační obrázek - douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)
maskovh5 Po 16. 12. 2019 - 20:10

 

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) je původem ze Severní Ameriky. Místy se v českých lesích pěstuje (a úspěšně zmlazuje), doposud je zastoupena přibližně 0,24 %, jak uvádí Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.

V souvislosti s rozpadem smrkových monokultur se uvažuje o jejím využití v obnově lesních porostů. Vykazuje totiž značnou odolnost vůči suchu i vysokou produkci dřevní hmoty. Po hospodářské stránce je proto velmi ceněna.

Časopis Botanika 2019/2

Obálka časopisu Botanika 2019/2

 

V druhém letošním čísle časopisu Botanika najdete rozhovor s hlavním editorem Klíče ke květeně ČR Zdeňkem Kaplanem, představení nejobsáhlejší databáze rozšíření mechorostů a lišejníků v ČR, článek o identifikaci rostlin pomocí umělé inteligence a mnoho dalšího. Třeba příspěvek věnovaný floristickým kurzům ČBS.

Nová publikace věnovaná ohroženým rostlinám Ústeckého kraje
Obálka knihy "Ohrožené rostliny Ústeckého kraje"
maskovh5 Út 08. 10. 2019 - 07:39

 

Letos vyšla kniha věnovaná ohroženým rostlinám Ústeckého kraje. Vydavatelem je Muzeum Chomutov. V knize je na 223 stranách zpracováno 358 rostlinných druhů. U každého z nich je popsána jeho charakteristika, místa výskytu, rozšíření v ČR a podrobněji pak rozšíření v Ústeckém kraji. 

Archivní čísla Zpráv ČBS v digitální knihovně

 

Na stránkách Moravské zemské knihovny je k dispozici digitalizovaná verze Zpráv České resp. Československé botanické společnosti.

Nově jsou dostupné také ročníky 1994-1998. Zájemci zde tedy naleznou kompletní archiv od roku 1966 po rok 2010. (Zařazení dalších čísel plánujeme.)

Databáze článků na našich stránkách, která usnadní vyhledávání, je postupně doplňována, pokrývá zatím posledních 20 ročníků.