Informace členům

Česká botanická společnost vydává pro své členy třikrát do roka (v lednu, březnu a září) souhrnné Informace členům, jejichž obsahem jsou pozvánky na akce ústředí ČBS a jejích poboček, sekcí a pracovních skupin a jiná sdělení.


Knihovna ČBS má do odvolání ZAVŘENO (od 28. 12. 2020)
ilustrační obrázek - knihy s nápisem "do odvolání zavřeno!"
Hana Jeřábková Po 28. 12. 2020 - 17:20

 

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací a přechodem do 5. stupně protiepidemického systému (PES) je Knihovna ČBS od 28. 12. 2020 až do odvolání zavřena.

Děkujeme za pochopení.

O prodloužení výpůjček můžete žádat e-mailem na adrese knihovnaatbotanospol [dot] cz

AOPK hledá botanika - vedoucího Oddělení sledování biotopů a druhů rostlin
Logo AOPK
Hana Jeřábková St 02. 12. 2020 - 08:22

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR hledá posilu do Prahy na volné pracovní místo “vedoucí Oddělení sledování biotopů a druhů rostlin (Odbor monitoringu biodiverzity)”.

Více informací naleznete na stránkách AOPK, strukturovaný životopis a průvodní dopis můžete zaslat do 5. 1. 2021.

Provoz knihovny ČBS (od 3. 12. 2020) - omezení služeb v souvislosti s protiepidemickými opatřeními

Ilustrační obrázek - několik publikací

 

Pokud se cítíte nemocní, do knihovny nechoďte.

Do knihovny vstupujte pouze se zakrytým nosem a ústy.

Při vstupu si desinfikujte ruce připravenou desinfekcí.

Dodržujte rozestupy alespoň 2 metry.

Můžete si půjčovat, vracet a vyzvedávat rezervace.

 

!!! Neposkytujeme přístup k internetu.

!!! V knihovně není možné setrvat déle, než po čas nezbytně nutný k vyřízení výpůjček a vracení knih.

!!! Neumožňujeme studium a čtení v knihovně.

Podzimní určovací seminář: hlenky - ZRUŠENO

 

Vzhledem k trvajícím protikoronavirovým opatřením se odvolává i poslední letošní plánovaná akce Severočeské pobočky ČBS, určovací seminář na téma hlenky, který se měl konat 8. 11. 2020 v Ústí nad Labem pod vedením Lenky Němcové.

Děkujeme za pochopení.

Shrnutí botanické sezóny 2020 ve východních Čechách - ZRUŠENO

Josef Halda

 

Shrnutí botanické sezóny 2020 ve východních Čechách plánované původně na 6. 11. 2020, je vzhledem k trvajícím protikoronavirovým opatřením zrušeno.

Děkujeme za pochopení.

Kraj
Královehradecký kraj

Prosba o pomoc s vytipováním lokalit zajímavých vodních a mokřadních biotopů

Ilustrační obrázek - mokřad

 

Sekretariát České botanické společnosti obdržel žádost o pomoc s hledáním zajímavých vodních biotopů.

Jedná se o projekt Algologické laboratoře Katedry botaniky PřF JU, který je zaměřen na využití sinic a řas při ochraně vodních stanovišť.

Druhová bohatost cévnatých rostlin se většinou odráží v pestrosti řasových a sinicových společenstev. Proto jsou botanicky cenná místa zároveň slibnými lokalitami pro odběr algologických vzorků.

Botanicko-bryo-lichenologická exkurze do oblasti Porta Bohemica - ZRUŠENA

 

Botanicko-bryo-lichenologická exkurze Severočeské pobočky ČBS do oblasti Porta Bohemica měla proběhnout tuto neděli (25. 10.). Vzhledem k platnosti mimořádných opatření vlády ČR k prevenci šíření koronaviru je zrušena.

Děkujeme za pochopení.

Informace členům ČBS - podzim 2020

Logo ČBS

 

Vážení členové a příznivci České botanické společnosti, níže naleznete podzimní Informace členům s předběžným programem na následující období.

Vzhledem k epidemiologické situaci a aktuálně platným opatřením bylo nutné odložit tradiční podzimní konferenci, v případě avizovaných exkurzí není jisté, zda proběhnou, a přednášky se přesunuly do virtuálního prostředí videokonferencí. Formou videokonference bude možná probíhat i valné shromáždění.

KlikCalluna

KlikCalluna - Ilustrační obrázek

 

Pohyb ve vřesovišti už jednodušší nebude!

Západočeská pobočka ČBS našla další cestu, jak svůj časopis „Calluna“ zpřístupnit. Kromě toho, že většina čísel je volně stažitelná na webu, lze nyní využít i databázovou aplikaci KlikCalluna a těžit tak informace z časopisu „na pár kliknutí“.

Kraj
Plzeňský kraj