Informace členům

Česká botanická společnost vydává pro své členy třikrát do roka (v lednu, březnu a září) souhrnné Informace členům, jejichž obsahem jsou pozvánky na akce ústředí ČBS a jejích poboček, sekcí a pracovních skupin a jiná sdělení.


Konference ČBS 2021 - předběžný program a přihláška

Ilustrační fotografie - obnovená louka Vojšice, foto I. Jongepierová

 

Konference na téma “Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity” proběhne v Brně ve dnech 27. a 28. listopadu 2021.

Místo konání: areál Univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích (Kamenice 753/ 5, 625 00 Brno-Bohunice)

Přípravný výbor: I. Jongepierová, P. Pešout, R. Hamerský, K. Řehounková, R. Hédl, E. Šmerdová a L. Tichý

Kraj
Jihomoravský kraj

Zemřel RNDr. Oldřich Lhotský. Vzpomínáme.

 

Dne 25.6.2021 jsme se naposledy rozloučili s čestným členem České botanické společnosti RNDr. Oldřichem Lhotským, významným českým algologem, který zemřel ve věku 94 let. Dr. Lhotský se mj. po dlouhá léta staral o archiv ČBS na terénní stanici Lužnice a České botanické společnosti zůstal věrný i po založení samostatné Algologické společnosti. Česká botanická společnost mu děkuje za to, co udělal pro obor i pro Společnost samotnou.

 

Veřejná sbírka na výzkum v Karpatech

Ilustrační obrázek k veřejné sbírce na výzkum druhově bohatých luk v Karpatech

 

V rámci jarního přednáškového cyklu, který pořádá Jihomoravská pobočka ČBS a Ústav botaniky a zoologie PřF Masarykovy univerzity zazněla i přednáška Moniky Janišové na téma “Karpatské biologické a kultúrne dedičstvo” (záznam přednášky viz zde: https://www.youtube.com/watch?v=quopNqNvHrw)

Floristický kurz v Senici JE ZRUŠEN

nápis "FK v Senici je zrušen"

 

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV ve spolupráci s ČBS plánovala ve dnech 4. 7. až 9. 7. 2021 floristický kurz v Senici.

Vzhledem k doporučení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Senici se rozhodl hlavní výbor SBS akci v daném termínu odvolat. Pakliže to bude možné, proběhne zde floristický kurz příští rok.

Exkurze do okolí Prahy - pro studenty PřF UK, ČLENY ČBS I ŠIROKOU VEŘEJNOST

 

Dle aktuálních protiepidemických opatření je možné pořádat spolkové, aj. hromadné venkovní akce, tedy i naše exkurze, do 50 osob. Prosíme o dodržení podmínek daných platným vládním nařízením. Testy na Covid-19 nezajišťujeme.

Nejbližší exkurze proběhne v sobotu 29. května, bude směřovat do okolí Berouna, více zde.

Kraj
Praha
Středočeský kraj

City Nature Challenge 2021: Praha, Brno a Uherské Hradiště

City Nature Challenge 2021 - pozvánka

 

I letos proběhne na přelomu dubna a května soutěž City Nature Challenge. Jejím cílem je nasbírat v daném termínu co nejvíc pozorování živých organismů na území velkých měst. Vedle obyvatel Prahy a Brna, kde se akce pořádala i loni, se nově mohou do soutěže zapojit i občané Uherského Hradiště.

Kraj
Jihomoravský kraj
Praha
Zlínský kraj