Preslia 93/2 (2021)

Obálka - Preslia 93/2

Vychází druhé letošní číslo časopisu Preslia. Zahrnuje čtyři příspěvky.

První je věnován teplomilným doubravám třídy Quercetea pubescentis na Slovensku. Ve studii je představen jejich syntaxonomický přehled, formalizovaná klasifikace a expertní systém. V rámci přípsěvku autoři diskutují také význam těchto porostů z hlediska ochrany přírody a uvádí hlavní zdroje jejich ohrožení.

Podzimní bryologicko-lichenologické dny na Kokořínsku

Podzimní bryologicko-lichenologické setkání proběhne, pakliže bude možné s ohledem na aktuálně platná protiepidemická opatření pořádat obdobné akce, ve dnech 9. až 12. září 2021 v CHKO Kokořínsko-Máchův kraj. Ubytování bude zajištěno na terénní stanici v Kokořínském dole č. p. 13 (https://mapy.cz/s/posucepove), předpokládaná cena je 100 Kč na osobu a noc. 

Botanický seminář - ON-LINE

 

Dne 6. 5. 2021 od 16:00 proběhne botanický seminář, který se koná v rámci přednáškového cyklu pořádaného Jihomoravskou pobočkou ČBS a Ústavem botaniky a zoologie PřF MU.

Na programu jsou dva referáty o diplomových pracích, první, na téma “Fenomén expoziční lesostepi” přednese Kryštof Chytrý, druhý na téma “Sukcese vegetace na zrušených železničních tratích” Filip Kratoš.