Tachov (5. floristický kurs)

výsledky publikovány (Šedo 1980) 

Šedo I. [red.] (1980): Materiály k flóře Tachovska a Horšovskotýnska. Výsledky floristických kursů ČSBS v Tachově (1966) a Horšovském Týně (1971). – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. [= ser. natur.], 35: 1-95.

Svitavy (4. floristický kurs)

výsledky publikovány (Kovář et al. 1996) 

Kovář P., Jirásek J. et Grundová H. [red.] (1996): Floristické kursy ČSBS ve Svitavách 11. - 17.7.1965) a v Lanškrouně (2. - 10.7.1970). [Results of two field courses of the Czechoslovak Botanical Society held in Svitavy: July 11–17, 1965, and in Lanškroun: July 2–10, 1970 (Eastern Bohemia)]. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 31, Suppl. 1996/2: 1–74.

Blatná (2. floristický kurs)

výsledky publikovány (Skalický, Vaněček et al. 1980) Skalický V., Vaněček J. et al. (1980): Příspěvek ke květeně Blatenska a přilehlých území III. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír. [= ser. natur.], 36: 1-131.

Exkurze za mechy, lišejníky a cévnatými rostlinami do údolí Radotínského potoka

Exkurze za lišejníky, mechorosty a cévnatými rostlinami Radotínského údolí (okres Praha-Západ, fytoregion 8. Český kras) proběhla dne 7. dubna 2018 pod vedením Zdeňka Soldána, Zdeňka Palice a Pavla Špryňara. Výchozím bodem byla zastávka „Maškův mlýn“, trasa exkurze pak vedla na vápencové biotopy (zejména skalní stepi a teplomilné trávníky) na svazích nad lomem Cikánka.