Nymburk (41. floristický kurz)

117 účastníků, výsledky publikovány (Rydlo et al. 2003)

Rydlo J. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002. – Muzeum a současnost, řada přírodovědná, 18: 1–104.

Beroun (minikurs)

výsledky publikovány (Špryňar 2007) 

Špryňar P. [ed.] (2007): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Berouně (8.-13. července 2001). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 42, Suppl. 2007/2: 61-107.

České Budějovice (40. floristický kurz)

105 účastníků; výsledky publikovány (Lepší et al. 2005)

Lepší M., Lepší P. Štech M. [ed.] (2005): Výsledky floristického kurzu ČBS v Českých Budějovicích 2001 (1. – 7. července 2001). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 40, Suppl. 2005/2: 71–136.

Kroměříž (minikurs)

80 účastníků; výsledky publikovány (Grulich 2003) 

Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Kroměříži (10. – 16. července 2000). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38, Suppl. 2003/2: 175–224.

Gelnice (39. floristický kurz)

180 účastníků; výsledky publikovány (Mráz, Mrázová 2003) 

Mráz P., Mrázová V. [eds] (2003): 39. floristický kurz Slovenskej botanickej spoločnosti a Českej botanickej spoločnosti v Gelnici. – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38, Suppl. 2003/1.

Nový Jičín (38. floristický kurz)

135 účastníků; výsledky publikovány (Grulich 2003) 

Grulich V. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Novém Jičíně (4.-10.července 1999). – Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38, Suppl. 2003/2: 89–174.

Česká Lípa (37. floristický kurz)

180 účastníků, výsledky publikovány (Kubát et al. 1998) 

Kubát K., Ondráček Č. et Machová I. [red.] (1998): Floristický kurz ČBS Česká Lípa 1998. [Floristic summer school of the Czech Botanical Society in Česká Lípa (N Bohemia) 1998]. – Severočes. Přír., Litoměřice, Suppl. 11: 1–134.

Kubát K., Ondráček Č. et Machová I. (1998): Výsledky floristického kurzu v České Lípě 1998. [Results of the floristic summer school of the Czech Botanical Society in Česká Lípa (N Bohemia) 1998]. – Severočes. Přír., Litoměřice, Suppl. 11: 19–81.

Světlá nad Sázavou (minikurz)

výsledky publikovány (Čech 2003)

Čech L. [ed.] (2003): Výsledky floristického kursu České botanické společnosti ve Světlé nad Sázavou (30.6. – 4.7.1997).- Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 38, Suppl. 2003/2: 42–88.

Zvolen (36. floristický kurz)

200 účastníků, výsledky publikovány (Benčaťová et Ujházy 1998) 

Benčaťová B, et Ujházy K. [red.] (1998): Floristický kurz Zvolen 1997. – Ed. Technická univerzita, Zvolen, 95 p. 

Cheb (35. floristický kurz)

156 účastníků, výsledky publikovány (Martínek 1999) 

Martínek K. (1999): Flóristický kurz České botanické společnosti v Chebu (8.–13. 7. 1996). [Results of the floristic summer school of the Czech Botanical Society in Cheb (W Bohemia) 1996]. – Sborn. Západočes. Muz. Plzeň, Přír., 99: 7–29.

Pivoňková L., Kuklíková E. et Martínek K. (1996): Floristický kurz České botanické společnosti v Chebu 8. –14. 7. 1996. Charakteristika jednotlivých fytochorionů. Vyznamné botanické lokality Chebska. – Calluna, Plzeň, 1/2: 1-5.