Konference ČBS - Brno 2020

Datum události
-

 

Téma: Velkoplošná ochrana a obnova biodiverzity.

Konference se uskuteční o víkendu 28. – 29. 11. 2020 v Brně ve spolupráci se Slovenskou botanickou společností, AOPK ČRMU Brno.

Přípravný výbor: I. Jongepierová, P. Pešout, R. Hamerský, K. Řehounková, R. Hédl, E. Šmerdová a L. Tichý

Cílem konference je seznámení s výsledky biologického sledování (s důrazem na rostliny) aktivní velkoplošné údržby a obnovy, která se ve velké míře realizuje díky různým finančním zdrojům. Nemusí se jednat jen o velkoplošné projekty z hlediska rozlohy lokality, ale i ve smyslu plošného rozpětí (menší lokality na větším území). Podmínkou by tudíž měla být aktivní péče, takže např. spontánní sukcese může být brána jen jako doplněk. 

Zatím byly dohodnuty tyto tematické okruhy: Lesy, Horská bezlesí, Suché trávníky, Vodní toky a mokřady.

Do programu konference bude zařazen jeden zahraniční blok s těmito příspěvky:

Holger Roessling (Naturschutz fond) Obnova vátých písků v Braniborsku
Balazs Deak a Orsi Valko (University of Debrecen) Large-scale grassland restoration on former croplands and creating establishment gaps as biodiversity hotspots for improving the diversity of the restored grasslands
Pavol Littera (BROZ) Obnova trávnatých biotopov na južnom Slovensku – od Malých Karpát po Zemplínske vrchy
Viera Šefferová (Daphne) Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na južnom Slovensku, vrátane výsledkov botanického monitoringu

 

Příspěvek na konferenci formou přednášky nebo posteru můžete přihlásit koncem března, kdy bude na našich stránkách zveřejněna “přihláška příspěvku na konferenci”.

 

Kontaktní osoba
Ivana Jongepierová
Kontaktní e-mail