Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS

Bryologicko-lichenologická sekce || Dendrologická sekce || Floristická sekce || Jihočeská pobočka || Jihomoravská pobočka || Moravskoslezská pobočka || Pracovní skupina pro ochranu přírody || Pracovní skupina pro studium makrofyt vod a mokřadů || Severočeská pobočka || Východočeská pobočka || Západočeská pobočka

O Moravskoslezské pobočce || Novinky Moravskoslezské pobočky || Digitální knihovna Moravskoslezské pobočky || Floristika Moravskoslezské pobočky || Kontakt na Moravskoslezskou pobočku

Zprávy Moravskoslezské pobočky ČBS jsou zpravodajem pobočky, ve kterém se publikují především texty o exkurzích, které se konaly v rámci pobočky (vždy je rekapitulován minulý rok). Dále obsahuje zprávy z botanického života pobočky, krátké zprávy z oblasti regionální floristiky, zprávy o členech a významných regionálních botanicích a informace o regionální literatuře a publikacích členů pobočky. Je vydáván jednou ročně. Kromě nich pobočka vydává samostatné přílohy — např. Příloha 2 z roku 2014 — Nálezová databáze Moravskoslezské pobočky ČBS a záznamy rostlin během pilotního projektu; další přílohy shrnují výsledky floristických (mini)kurzů.