Česká botanická společnost

Česká botanická společnost sdružuje zájemce o botaniku z řad odborné i laické veřejnosti. Pořádá přednášky, exkurze, floristické kurzy a vydává řadu literatury.

banner "Rostlina roku 2021"

titulka.jpg

Novinky