City Nature Challenge 2018: Praha

Zajímavý projekt si klade za cíl ukázat obyvatelům měst, jak pestrá může být příroda, se kterou se denně setkávají ve svém okolí. Přitáhnout jejich pozornost k biodiverzitě, kterou mnohdy míjí bez povšimnutí, má výzva s názvem “City Nature Challenge”.

Jde o mezinárodní akci, v které soutěží více než 60 velkých měst o počet pozorovaných organismů. V Praze projekt probíhá pod záštitou Národního muzea a zapojit se do něj může kdokoliv. Prostřednictvím webových stránek, či mobilní aplikace tak může zaslat fotografii libovolného organismu a napomoci tím mapování pražské přírody (určené druhy a jejich lokality se stanou součástí otevřené databáze na stránkách https://www.gbif.org/). Jednou z hlavních myšlenek projektu je též propojení vědecké a široké veřejnosti. Má umožnit amatérským floristům a faunistům navázat kontakty se specialisty, kteří jim mohou pomoci s určováním nálezů, a podnítit tak jejich zájem a vzájemnou diskuzi.

Akce “City Nature Challenge 2018: Praha” proběhne ve dnech 27. a 30. dubna, kdy si nejen Pražané mohou zkusit změřit své síly, či spíše fotografické nadšení, s obyvateli ostatních velkých měst. Nicméně, do systému iNaturalist můžete samozřejmě příspívat odkudkoliv a kdykoliv.
 
Národní muzeum k dané příležitosti pořádá doprovodný program v podobě komentovaných procházek Prahou či dnů otevřených dveří. Více naleznete na stránkách https://www.citynaturechallenge.cz/doprovodne-akce a https://www.facebook.com/citynaturechallengeprague/

 

Kontaktní osoba
Petra Caltová (Národní muzeum - muzejní pedagog)
Kontaktní e-mail