Zpráva z Krkonošské ekoakademie

 

Ve dnech 19.-20. července 2019 proběhla Krkonošská ekoakademie v Malé Úpě a Modrém dole. Akci organizovala ekologická platforma Zvonečník, Přátelé přírody, Arnika a Východočeská pobočka České botanické společnosti.

V pátek proběhla přednáška a beseda s ředitelem Správy KRNAP PhDr. Robinem Böhnischem a Mgr. Andreou Svobodovou, která má na starost péči o trvalé travní porosty v KRNAP a jeho ochranném pásmu. Dále jsme navštívili Braunovy louky bohužel již se zcela odkvetlými arnikami vzhledem k fenologickému vývoji roku. V sobotu jsme navštívili Modrý důl, ve kterém jsme se seznámili s různými aspekty pastvy ovcí.

Počasí se vydařilo a děkujeme všem, kteří se do akce zapojili.

Ve fotogalerii naleznete výběr fotografií z akce, další fotografie a informace o akci jsou dostupné také na stránkách “Přírodě blíž!”