City Nature Challenge 2020: Praha & Brno

Datum události
-

 

Stejně jako v uplynulých letech, i letos se koná soutěž, jejímž cílem je zaznamenat co nejvíc pozorování živých organismů na území velkých měst, City Nature Challenge.

Vedle Prahy, kde je koordinátorem soutěže Národním muzeum, se letos nově zapojí i Brno, zde soutěž zaštiťuje Hvězdárna a planetárium Brno.

Klání se může zúčastnit každý, kdo ve dnech 24. až 27. dubna v Praze či v Brně zaznamená alespoň jeden organismus prostřednictvím aplikace iNaturalist. Počty pozorování se pak sčítají, např. loni byla Praha mezi všemi 159 soutěžícími městy na 40 místě. Zaznamenáno bylo 7 757 pozorování téměř 1 000 druhů!

Jednou z hlavních myšlenek projektu je vedle přiblížení přírody obyvatelům velkých měst též propojení vědecké a široké veřejnosti. Má umožnit amatérským floristům a faunistům navázat kontakty se specialisty, kteří jim mohou pomoci s určováním nálezů, a podnítit tak jejich zájem a vzájemnou diskuzi. Zároveň zaslané fotografie napomohou mapování pražské přírody (určené druhy a jejich lokality se stanou součástí otevřené databáze na stránkách https://www.gbif.org/).

Vedle vlastní soutěže měly i letos v rámci projektu probíhat také různé doprovodné akce (dny otevřených dveří, exkurze, přednášky). Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s výskytem koronaviru v ČR musely být bohužel zrušeny. Návštěvy přírody však možné jsou a doufejme, že v době konání soutěže stále možné budou a vlastní soutěž proběhne. Na stránkách projektu a prostřednictvím facebook-u budou postupně zveřejňovány tipy a nápady, jak pozorovat přírodu v okolí svého bydliště.

Pražané a Brňané tak budou moci ve dnech 24. až 27. dubna zkusit změřit své síly, či spíše nadšení pro fotografování přírody kolem sebe, s obyvateli ostatních velkých měst.

City Nature Challenge 2020: Praha

 

Kontaktní osoba
Kontaktní email projektu City Nature Challenge
Kontaktní e-mail