Bryologicko-lichenologické setkání Pálava 30.3 - 2.4.2017