Krakonošův herbář

Ilustrační obrázek

Jak se lze dočíst v úvodu knihy, jedná se o obrazový atlas květeny Krkonoš určený široké veřejnosti, který na své vydání čekal přes 40 let. Významné druhy našeho nejstaršího národního parku jsou zde představeny na nádherných ilustracích, ale i prostřednictvím zajímavého doprovodného textu, který obsahuje vedle stručného popisu rostlin i informace stran etymologie názvů či využití v léčitelství.

Na začátku knihy jsou kapitoly věnované horské (krkonošské) květeně obecně a jejímu ztvárnění v knižních ilustracích. Následuje obrazová část, kde jsou rostliny řazeny dle pro ně typických biotopů. Poslední kapitola je věnována nepůvodním druhům.

V rámci projektu “Krkonoše — člověk a příroda” vydala Správa Krkonošského národního parku.

Autor
Jan Štursa, Věra Ničová
Rok
2016
Možnosti dostupnosti knihy