Proteiny jako dynamická zásoba dusíku v životním cyklu rostlin.

Autor(ka)
Kudláčková, Veronika
Rok
2017
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Práce shrnuje hlavní publikované poznatky o zásobních látkách, ve kterých jsou uloženy živiny v rostlinách. Zejména podává informace o výskytu zásobních forem uhlíku, fosforu a především dusíku, jejich transportu, využití a místech uložení v rostlině. Práce se zabývá důvody, proč si rostlina tvoří zásoby a z jakých anorganických či organických látek jsou zásoby v rostlině tvořeny. Dalším popisovaným tématem jsou podmínky, za jakých jsou zásoby rostlinou využívány. Největší část práce se zaměřuje na dusík, dusíkaté zásobní látky a procesy, kterých se účastní. Nejpodrobněji zpracovanou částí je ukládání dusíku ve formě zásobních proteinů, jejich syntéza, rozklad a místa uložení v rostlině. Dále popisuje také využití specializovaných vegetativních zásobních proteinů v reakci na působení abiotických či biotických faktorů v prostředí. V závěru práce je také uveden přehled základních metod, které se využívají při studiu zásobních proteinů v rostlinách.