Pozvánka na seminář "Tradiční i netradiční způsoby managementu travinobylinných porostů s ohledem na zachování biodiverzity"

 

Seminář se zaměřuje na různé způsoby managementu luk, pastvin, stepí, vřesovišť a podobných typů společenstev s ohledem na zachování biodiverzity. Posláním semináře bude mimo jiné prezentování výsledků projektu TA ČR „Zvýšení biodiverzity a podpora ekosystémových služeb v zemědělské krajině“.

Seminář organizuje Zemědělský výzkum, spol. s. r. o. Troubsko, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Botanický ústav AV ČR a Správa Národní parku Podyjí.  

Účast na semináři je bezplatná.

Více informací naleznete v přiloženém II. cirkuláři. Přihlašování se je možné do 31. srpna 2022.