J. Kučera & V. Samková: Výsledky floristického minikurzu Východočeské pobočky ČBS v Olešnici v Orllických horách 11.–14. června 2020

Ve dnech 11. až 14. června 2020 se konal v Olešnici v Orlickcýh horách, na chatě Juráška, floristický minikurz Východočeské pobočky České botanické společnosti. Zúčastnilo se ho 35 zájemců. Exkurze byly vedeny převážně ve fytochorionu 59. Orlické podhůří (119 lokalit) a také 59a. Český hřeben (6 lokalit). Vedli je Zdeněk Kaplan, Jan Košnar, Josef Kučera, Pavel Lustyk, Romana Prausová a Věra Samková.

Výsledky floristického minikurzu byly publikovány ve sborníku Muzea východních Čech v Hradci Králové Acta Musei Reginaehradecensis, Series A: Scientiae Naturales, 40 (2022). Text je volně dostupný zde.