Přednášky

Česká botanická společnost pořádá cyklus přednášek v letním i zimním semestru, a to v Krajinově posluchárně katedry botaniky Přírodovědecké fakulty UK v Benátské 2. Pravidelné cykly přednášek pořádá i většina poboček.


Seminář lesy

Pozvánka na seminář: Rád bych členy ČBS touto cestou pozval na seminář o lesích, který pořádá a BC AV ČR dne 18.

Datum události
-

Přednáškový cyklus Praha

Přednáškový cyklus ČBS – podzim 2016

31.10. T. Moravec: Zásadní inovace čtení a přepisování rostlinného genomu přináší i otazníky.

7.11. V. Somol: Květena Džbánu