Salix caprea

Dlouhodobé změny jarní a podzimní fenologie dřevin na území ČR. Zuzana Mruzíková Pá 21. 04. 2017 - 01:26
Autor(ka)
Kolářová, Eva
Rok
2012
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí.