referenční hodnoty

Průzkum lokalit s výskytem kriticky ohroženého rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v České republice a stanovení optimálních vlastností stanoviště pro jeho růst.

Autor(ka)
Myšák, Jan
Rok
2012
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie.
Poznámky a/nebo abstrakt

Navazuje na bakalářskou práci Optimální vlastnosti stanoviště kriticky ohroženého rdestu dlouholistého (Potamogeton praelongus Wulfen) v České republice (Myšák 2010).