Švarcenberk

Rekonstrukce paleoekologických poměrů při zazemňování jezer metodou analýzy rostlinných makrozbytků. Zuzana Mruzíková So 06. 01. 2018 - 18:42
Autor(ka)
Žáčková, Pavla
Rok
2008
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.
Vznik a vývoj jezer v Třeboňské pánvi a jejich význam pro studium přírodního prostředí pozdního glaciálu a holocénu. Zuzana Mruzíková Pá 05. 01. 2018 - 18:39
Autor(ka)
Suda, Tomáš
Rok
2009
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra botaniky.