fotosyntetické pigmenty

Využití Lemna minor pro posouzení toxicity fluoranthenu. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 11:13
Autor(ka)
Majerová, Adéla
Rok
2012
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.