samčí sterilita

Frekvence samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium oleraceum (Asteraceae). Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 13:11
Autor(ka)
Čuprová, Tereza
Rok
2014
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.