Buky u Vysokého Chvojna

Vybrané botanické lokality na Pardubicku. Zuzana Mruzíková Út 07. 03. 2017 - 13:55
Autor(ka)
Smrčková, Pavla
Rok
2013
Typ práce
Bakalářská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.
Botanické exkurze pro školy v okolí Pardubic. Zuzana Mruzíková Ne 05. 03. 2017 - 13:50
Autor(ka)
Smrčková, Pavla
Rok
2016
Typ práce
Magisterská práce
Místo
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav botaniky a zoologie.